بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران
4 آبان 1401

تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران

تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران

به گزارش خبر گزاری مهر، جلد نخست کتاب (( تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران))  نوشته علیرضا ربیعی راد که به  تحولات تبلیغات تجاری از سال 1200 تا 1380 میپردازد وارد بازار کتاب شد. این نخستین بار است که روایتی تارخی از تحولات تبلبغات مدرن در ایران در قالب یک کتاب در ایران ارائه شده است.ربیعی راد در این کتاب تبلیغات ایرانی را در یک دوره تاریخی 180 ساله بررسی و زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن را نیز مطالعه کرده است.

بر اساس نظر ربیع راد، مبدا تاریخی تبلیغات تجاری مدرن در ایران، انتشار نخستین آگهی تجاری در روزنامه وقایع اتفاقیه در سال 1229 است و پس از آن تبلیغات در مطبوعات آرام آرام به یک رویه معمول در توسعه بازار کالاهای ایرانی تبدیل می شود و در ادامه حوزه ها و فضاهای متفاوتی همچون تبلیغات تلوزیونی ،رادیویی محیطی و... را از سر می گذراند.

دکتر ربیعی راد در این کتاب معتقد است که توسعه تولید داخلی ، همواره موجب رونق تبلیغات شده است و رونق تبلیغات به نوبه خود بر گسترش بازار مصرف و طبیعتا توسعه بیشتر تولید اثر گذار بوده است. وی همچنین معتقد است که جامعه ایرانی در ابتدا ورود تبلیغات تجاری مدرن، اعتمادی به اینگونه تبلیغات نداشته و آن را پس زده است. او معتقد است که تلاش برای جلب اعتماد دوباره به تبلیغات در جامعه ایرانی نزدیک به یک قرن زمان برده است.

کتاب ((تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران)) در چهار فصل ((مانند جار که در بازار می کشند))، ((جدال اعتماد و بی اعتمادی ))، ((گوی و میدان)) و ((نوزایی، تبلیغات، هویت توسعه )) به ترتیب وضعیت تبلیغات تجاری مدرن ایرانی در دوره قاجار، دوران پهلوی اول ، دوران پهلوی دوم و دوران انقلاب اسلامی را بررسی و روایت کرده است .

 دکتر علیرضا ربیعی راد متولد سال 1354، نظریه پرداز و استراتژیک ارشد تبلیغات محیطی و عضو ایرانی انجمن بین المللی تبلیغات (IAA) است. از او تا کنون مقالات، یادداشت ها و گفتوگو های متعددی در رسانه های ایران منتشر شده است. کتاب ((تبلیغات در فضا باز و تفاوت های جنسیتی )) از دیگر کتاب های منتشر شده اوست.