بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » حوزه ((تبلیغات)) نیاز به پژوهش و تالیف کتاب دارد
14 آبان 1401

حوزه ((تبلیغات)) نیاز به پژوهش و تالیف کتاب دارد

حوزه ((تبلیغات)) نیاز به پژوهش و تالیف کتاب دارد

در گفت و گو با ایرنا بیان شد:

حوزه ((تبلیغات)) نیاز به پژوهش و تالیف کتاب دارد

تهران-ایرنا پژوهشگر حوزه تبلیغات با تاکید بر توجه بیشتر به این حوزه گفت: در حوزه ((تبلیغات)) تحقیق و پژوهش کافی انجام نشده است، امیدواریم افرادی که در این حوزه فعالیت کردند، بتوانند در سطح مقاله یا کتابی،کتابخانه تبلیغات را پربارتر کنند.

علیرضا ربیعی راد درباره کتاب هایی که در حوزه تبلیغات نوشته شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: محسن میرزایی کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات (نشر سیته سال 1392) را نوشته است.این کتاب تبلیغات در نشریات عهد قجری، شیوه ها و شکل (فرم) های تبلیغات را مرور کرده است.او در این کتاب بررسی کرده بود که چطور فرم وارد تبلیغات شد و چگونه تبلیغات رنگی شد اما این کتاب فقط به تبلیغات در مطبوعات پرداخته است، در حالی که تبلیغات شاخه های متعددی دارد.

این پژوهشگر حوزه تبلیغات با بیان اینکه در کتاب تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران به تبلیغات محیطی،پوستری و وجوه دیگر تبلیغات پرداخته شده است،ادامه داد:از منظری که در این کتاب به تبلیغات پرداخته شده است، تابه حال در هیچ کتابی به این موضوع پرداخته نشده بود.البته تعدادی پایان نامه در این حوزه ارائه شده است،اما همه کتاب ها در حوزه تبلیغات مطبوعاتی بوده است.

دکتر علیرضا ربیعی راد افزود: در این کتاب به تبلیغات دوره قاجاری و پهلوی که عمدتا در مطبوعات انجام می شد و البته وجوه دیگر تبلیغات هم پرداخته شده است،مانند نخستین کمپین هایی که برگزار شد، یکی از آن ها برای قند بود.در این تبلیغ برای خراب کردن قند روسی، بدن انسان را تشریح می کردند،این فرد در حالی جان خود را از دست داده بود که کله قند روسی در دست داشت.این روشی ساده و جذاب برای تبلیغ در دوره قاجار بود.

این کتاب تاریخچه ای از تبلیغات است

دکتر ربیعی راد با اعلام اینکه جلد دوم کتاب تاریخچه تحلیلی تبلیغات تجاری مدرن در ایران در حوزه تبلیغات محیطی در ماه های آینده منتشر خواهد شد، ادامه داد برای تالیف این کتاب از منابع بسیاری استفاده کردم که در انتهای کتاب فهرست کاملی از آنها دیده می شود.همچنین از اطلاعاتی که در میان گفت و گو هایی که در 20 سال اخیر با فعالان این حوزه داشتم، برای تالیف کتاب استفاده کردم.