بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » کمپین محیطی بانک صادرات
17 دی 1400

کمپین محیطی بانک صادرات

کمپین محیطی بانک صادرات

موسسه آوای صدرا رسانه در ادامه اکران های محیطی خود بخشی از کمپین تبلیغاتی بانک صادرات را بر روی تابلوهای سطح شهر تهران از تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷ به اکران درآورد.

 

کاتالوگ کمپین محیطی بانک صادرات