بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » کمپین محیطی بانک حکمت ایرانیان
17 دی 1400

کمپین محیطی بانک حکمت ایرانیان

کمپین محیطی بانک حکمت ایرانیان

اکران تبلیغات محیطی بانک حکمت ایرانیان از تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷ بر روی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر توسط موسسه آوای صدرا رسانه

 

کاتالوگ کمپین بانک حکمت ایرانیان