بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » کمپین محیطی نیما تهویه
17 دی 1400

کمپین محیطی نیما تهویه

کمپین محیطی نیما تهویه

در سال حمایت از تولید ملی، موسسه آوای صدرا رسانه افتخار دارد برای اولین بار کمپین برند نیما تهویه را از تاریه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷ بر روی تابلوهای سطح شهر تهران به اکران درآورد.

 

کاتالوگ کمپین نیما تهویه