بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » انتخاب آوای صدرا رسانه به عنوان مجری تبلیغات متروی شهر تهران
17 دی 1400

انتخاب آوای صدرا رسانه به عنوان مجری تبلیغات متروی شهر تهران

انتخاب آوای صدرا رسانه به عنوان مجری تبلیغات متروی شهر تهران

مزایده سازمان زیباسازی شهرداری تهران جهت واگذاری تبلیغات در تمامی فضاهای مترو شهر تهران برگزار گردید.

در این مزایده آوای صدرا رسانه به عنوان مجری انحصاری تبلیغات در فضاها و قطارهای مترو انتخاب گردید.