آوای صدرا رسانه » خدمات » تابلوهای تبلیغاتی (لیست) » حکیم بعد از تونل - ورودی خرازی

تابلوهای تبلیغاتی

آوای صدرا رسانه متتوع‌ترین تابلوهای تبلیغاتی تهران را در استراتژیک‌ترین نقاط تبلیغاتی در اختیار دارد. این تابلوها با تجهیزات و ابزارهای نوردهی مدرن روزآمد شده و به صورت مستمر پایش می‌شوند. شهر تهران، در بهترین شرایط خود، ویترین شماست کافی است تصمیم بگیرید که «دیده شوید». این شما و این تاثیرگذارترین چشم‌اندازهای تبلیغاتی پایتخت

تابلوها

تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت
کد: ۲۰-۷

تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج شرق به غرب جنب انستیتوپاستور
کد: ۱۶-۷

تهران کرج شرق به غرب جنب انستیتوپاستور

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۵۰ * ۷۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران-کرج جنب ایستگاه مترو ایران خودرو
کد: ۱۲-۷

تهران-کرج جنب ایستگاه مترو ایران خودرو

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان نواب شمال به جنوب پل مرتضوی
کد: ۱۱۹-۸

اتوبان نواب شمال به جنوب پل مرتضوی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت
کد: ۱۱۷-۸

چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اشرفی اصفهانی مقابل مرکز خرید تیراژه
کد: ۱۱۱-۸

اشرفی اصفهانی مقابل مرکز خرید تیراژه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان باقری شمال به جنوب نبش خیابان ۱۸۲
کد: ۱۰۷-۸

اتوبان باقری شمال به جنوب نبش خیابان ۱۸۲

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۷۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۱
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
نیایش نرسیده به خروجی سعادت آباد
کد: ۱۰۴-۸

نیایش نرسیده به خروجی سعادت آباد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۲۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بلوار جردن شمال به جنوب نرسیده به ولیعصر
کد: ۱۰۰-۸

بلوار جردن شمال به جنوب نرسیده به ولیعصر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بعثت غرب به شرق روبروی ترمینال جنوب
کد: ۲-۹۴-۸

بعثت غرب به شرق روبروی ترمینال جنوب

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰* ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید