بلاگـ

هر آنجا که شما خواهید دیده شوید
آوای صدرا رسانه » بلاگ » سر سربازان وطن سلامت
17 دی 1400

سر سربازان وطن سلامت

سر سربازان وطن سلامت

سر سربازان وطن سلامت

 

زانو زدن یک سرباز در ایستگاه مترو تهران برای بستن کفش یک پیرمرد