آوای صدرا رسانه » خدمات » تابلوهای تبلیغاتی (لیست)

تابلوهای تبلیغاتی

آوای صدرا رسانه متتوع‌ترین تابلوهای تبلیغاتی تهران را در استراتژیک‌ترین نقاط تبلیغاتی در اختیار دارد. این تابلوها با تجهیزات و ابزارهای نوردهی مدرن روزآمد شده و به صورت مستمر پایش می‌شوند. شهر تهران، در بهترین شرایط خود، ویترین شماست کافی است تصمیم بگیرید که «دیده شوید». این شما و این تاثیرگذارترین چشم‌اندازهای تبلیغاتی پایتخت

تابلوها

تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت
کد: ۲۰-۷

تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج شرق به غرب جنب انستیتوپاستور
کد: ۱۶-۷

تهران کرج شرق به غرب جنب انستیتوپاستور

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۵۰ * ۷۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران-کرج جنب ایستگاه مترو ایران خودرو
کد: ۱۲-۷

تهران-کرج جنب ایستگاه مترو ایران خودرو

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان نواب شمال به جنوب پل مرتضوی
کد: ۱۱۹-۸

اتوبان نواب شمال به جنوب پل مرتضوی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت
کد: ۱۱۷-۸

چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اشرفی اصفهانی مقابل مرکز خرید تیراژه
کد: ۱۱۱-۸

اشرفی اصفهانی مقابل مرکز خرید تیراژه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان باقری شمال به جنوب نبش خیابان ۱۸۲
کد: ۱۰۷-۸

اتوبان باقری شمال به جنوب نبش خیابان ۱۸۲

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۷۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۱
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
نیایش نرسیده به خروجی سعادت آباد
کد: ۱۰۴-۸

نیایش نرسیده به خروجی سعادت آباد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۲۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بلوار جردن شمال به جنوب نرسیده به ولیعصر
کد: ۱۰۰-۸

بلوار جردن شمال به جنوب نرسیده به ولیعصر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بعثت غرب به شرق روبروی ترمینال جنوب
کد: ۲-۹۴-۸

بعثت غرب به شرق روبروی ترمینال جنوب

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰* ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان امام خمینی شرق به غرب قبل از نواب
کد: ۹۲-۸

خیابان امام خمینی شرق به غرب قبل از نواب

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۳۰ * ۳۰۵
 • مساحت (مترمربع) :۲۸٫۳
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جلال آل احمد شرق به غرب زیرگذر گیشا
کد: ۳-۹۰-۸

جلال آل احمد شرق به غرب زیرگذر گیشا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان طالقانی تقاطع حافظ
کد: ۸۹-۸

خیابان طالقانی تقاطع حافظ

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
امام علی شمال به جنوب بعد از پل صدر
کد: ۸۷-۸

امام علی شمال به جنوب بعد از پل صدر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام خرم رودی بعد از پل مرزداران
کد: ۸۳-۸

یادگار امام خرم رودی بعد از پل مرزداران

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۷۵۰ * ۳۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۱٫۲۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام شمال به جنوب تقاطع فرحزاد
کد: ۱-۸۱-۸

یادگار امام شمال به جنوب تقاطع فرحزاد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۱۰ * ۳۰۵
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
حکیم شرق به غرب تقاطع خیابان شقایق
کد: ۱-۸۰-۸

حکیم شرق به غرب تقاطع خیابان شقایق

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۰٫۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
حکیم قبل از تونل - ورودی خرازی
کد: ۷۶-۸

حکیم قبل از تونل - ورودی خرازی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
رسالت غرب به شرق ابتدای خیابان آیت
کد: ۷۴-۸

رسالت غرب به شرق ابتدای خیابان آیت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج پل غربی ورودی ورزشگاه
کد: ۱-۷۰-۸

تهران کرج پل غربی ورودی ورزشگاه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
ابتدای شیخ فضل الله بعد از یادگار امام
کد: ۶۹-۸

ابتدای شیخ فضل الله بعد از یادگار امام

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۵۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۰٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شیخ فضل الله ابتدای پل ستارخان
کد: ۶۵-۸

شیخ فضل الله ابتدای پل ستارخان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تجریش میدان قدس وجه غربی
کد: ۶۱-۸

تجریش میدان قدس وجه غربی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۲۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت غرب به شرق تقاطع جنت آباد
کد: ۶۰-۸

اتوبان همت غرب به شرق تقاطع جنت آباد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
همت غرب به شرق قبل از اتوبان یادگار امام
کد: ۵۸-۸

همت غرب به شرق قبل از اتوبان یادگار امام

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
مدرس جنوب به شمال پل شهید بهشتی
کد: ۵۵-۸

مدرس جنوب به شمال پل شهید بهشتی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان مدرس شمالی بعد جردن
کد: ۵۱-۸

اتوبان مدرس شمالی بعد جردن

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۶٫۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج غرب به شرق مقابل روشنایی ۲۰۸
کد: ۲۱-۷

تهران کرج غرب به شرق مقابل روشنایی ۲۰۸

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۷۵۰ * ۷۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۲۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج شرق به غرب بین تیر ۲۹۴-۲۹۵
کد: ۱۷-۷

تهران کرج شرق به غرب بین تیر ۲۹۴-۲۹۵

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۲۰ * ۸۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۲۴٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان تهران کرج غرب به شرق پل پیکانشهر
کد: ۱۳-۷

اتوبان تهران کرج غرب به شرق پل پیکانشهر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان نواب جنوب به شمال پل مرتضوی
کد: ۱۲۰-۸

اتوبان نواب جنوب به شمال پل مرتضوی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران جنوب به شمال قبل از پل مدیریت
کد: ۱۱۸-۸

چمران جنوب به شمال قبل از پل مدیریت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران شمال به جنوب بعد از پل نمایشگاه
کد: ۱۱۴-۸

چمران شمال به جنوب بعد از پل نمایشگاه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
باقریبالاتر از خیابان دماوند خیابان ۱۲۲
کد: ۱۰۸-۸

باقریبالاتر از خیابان دماوند خیابان ۱۲۲

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان نیایش غرب به شرق قبل از ولیعصر
کد: ۱-۱۰۴-۸

اتوبان نیایش غرب به شرق قبل از ولیعصر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۲ * ۵۶۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بلوار جردن جنوب به شمال بعد از دیدار
کد: ۱۰۱-۸

بلوار جردن جنوب به شمال بعد از دیدار

 • ابعاد (سانتیمتر) :۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
میدان قزوین ابتدای قزوین نرسیده به غفاری
کد: ۹۵-۸

میدان قزوین ابتدای قزوین نرسیده به غفاری

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۱۰ * ۳۰۵
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
میدان رازی ابتدای کارگر جنوبی
کد: ۹۳-۸

میدان رازی ابتدای کارگر جنوبی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۸٫۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جلال آل احمد شرق به غرب بعد از کردستان
کد: ۴-۹۰-۸

جلال آل احمد شرق به غرب بعد از کردستان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جلال آل احمد قبل از خیابان گیشا
کد: ۹۰-۸

جلال آل احمد قبل از خیابان گیشا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۳۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان امام علی (ع) جنوب به شمال پل شیان
کد: ۸۸-۸

اتوبان امام علی (ع) جنوب به شمال پل شیان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان یادگار امام جنوب به شمال پل مرزداران
کد: ۸۴-۸

اتوبان یادگار امام جنوب به شمال پل مرزداران

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام جنوب به شمال بعد از نیایش
کد: ۲-۸۱-۸

یادگار امام جنوب به شمال بعد از نیایش

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۳۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان حکیم شرق به غرب بعد از اتوبان باکری
کد: ۲-۸۰-۸

اتوبان حکیم شرق به غرب بعد از اتوبان باکری

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
حکیم بعد از تونل قبل از خروجی کردستان
کد: ۷۷-۸

حکیم بعد از تونل قبل از خروجی کردستان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان رسالت غرب به شرق ابتدای دردشت
کد: ۱-۷۴-۸

اتوبان رسالت غرب به شرق ابتدای دردشت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج پل غربی ورودی ورزشگاه
کد: ۲-۷۱-۸

تهران کرج پل غربی ورودی ورزشگاه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شیخ فضل الله شمال به جنوب پل سوم حکیم
کد: ۱-۶۹-۸

شیخ فضل الله شمال به جنوب پل سوم حکیم

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۸٫۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شیخ فضل الله ورودی شهرک غرب
کد: ۶۶-۸

شیخ فضل الله ورودی شهرک غرب

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تجریش میدان قدس وجه شرقی
کد: ۶۲-۸

تجریش میدان قدس وجه شرقی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۲۰۳۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۱
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
همت غرب به شرق نرسیده به شریعتی
کد: ۱-۶۰-۸

همت غرب به شرق نرسیده به شریعتی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
همت غرب به شرق خروجی یادگار امام
کد: ۱-۵۸-۸

همت غرب به شرق خروجی یادگار امام

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۲۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت شرق به غرب پل هروی
کد: ۵۶-۸

اتوبان همت شرق به غرب پل هروی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
مدرس جنوب به شمال پل همت (پل دوم)
کد: ۵۲-۸

مدرس جنوب به شمال پل همت (پل دوم)

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج غرب به شرق بعد از خروجی همت
کد: ۲۲-۷

تهران کرج غرب به شرق بعد از خروجی همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج غرب به شرق بین تیر ۳۲۹ و ۳۳۰
کد: ۱۸-۷

تهران کرج غرب به شرق بین تیر ۳۲۹ و ۳۳۰

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۲۰ * ۹۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان تهران کرج شرق به غرب پل پیکانشهر
کد: ۱۴-۷

اتوبان تهران کرج شرق به غرب پل پیکانشهر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان ستارخان شرق به غرب بعد از باقرخان
کد: ۱۲۳-۸

خیابان ستارخان شرق به غرب بعد از باقرخان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران شمال به جنوب پل حکیم (پل اول)
کد: ۱-۱۱۸-۸

چمران شمال به جنوب پل حکیم (پل اول)

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۱۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران ضلع شرقی تقاطع خیابان یمن
کد: ۱۱۵-۸

چمران ضلع شرقی تقاطع خیابان یمن

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
آیت الله کاشانی شرق به غرب ابتدای اباذر
کد: ۱۰۹-۸

آیت الله کاشانی شرق به غرب ابتدای اباذر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان نیایش شرق به غرب قبل از ولیعصر
کد: ۲-۱۰۴-۸

اتوبان نیایش شرق به غرب قبل از ولیعصر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۲ * ۵۶۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
نیایش قبل از کردستان ورودی تونل صدر
کد: ۱۰۲-۸

نیایش قبل از کردستان ورودی تونل صدر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان دماوند قبل از میدان امام حسین
کد: ۹۷-۸

خیابان دماوند قبل از میدان امام حسین

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰* ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
رجایی تقاطع ورودی بازار دوم نازی آباد
کد: ۹۴-۸

رجایی تقاطع ورودی بازار دوم نازی آباد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۸٫۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
فاطمی غرب به شرق قبل از تقاطع ولیعصر
کد: ۹۱-۸

فاطمی غرب به شرق قبل از تقاطع ولیعصر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جلال آل احمد زیرگذر گیشا
کد: ۱-۹۰-۸

جلال آل احمد زیرگذر گیشا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
ارتش قبل از مجتمع تجاری پرنیان
کد: ۱-۸۸-۸

ارتش قبل از مجتمع تجاری پرنیان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان امام علی (ع) شمال به جنوب پل شیان
کد: ۸۵-۸

اتوبان امام علی (ع) شمال به جنوب پل شیان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۱۰ * ۳۱۵
 • مساحت (مترمربع) :۴۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام قبل از خروجی حبیب الهی
کد: ۳-۸۱-۸

یادگار امام قبل از خروجی حبیب الهی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان حکیم غرب به شرق بعد از اتوبان باکری
کد: ۳-۸۰-۸

اتوبان حکیم غرب به شرق بعد از اتوبان باکری

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۳۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۹
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان حکیم غرب به شرق قبل از تونل رسالت
کد: ۷۸-۸

اتوبان حکیم غرب به شرق قبل از تونل رسالت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان رسالت شرق به غرب ابتدای دردشت
کد: ۲-۷۴-۸

اتوبان رسالت شرق به غرب ابتدای دردشت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جاده مخصوص قبل از دوربرگردان فرودگاه
کد: ۷۲-۸

جاده مخصوص قبل از دوربرگردان فرودگاه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۲۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان تهران کرج شرق به غرب پل ستاری
کد: ۷۰-۸

اتوبان تهران کرج شرق به غرب پل ستاری

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شیخ فضل الله شمال به جنوب پل همت
کد: ۶۷-۸

شیخ فضل الله شمال به جنوب پل همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر پل همت
کد: ۶۳-۸

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر پل همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت شرق به غرب بعد از شهران
کد: ۲-۶۰-۸

اتوبان همت شرق به غرب بعد از شهران

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
همت شرق به غرب خروجی یادگار امام
کد: ۲-۵۸-۸

همت شرق به غرب خروجی یادگار امام

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۲۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
همت شرق به غرب قبل از اتوبان مدرس
کد: ۱-۵۶-۸

همت شرق به غرب قبل از اتوبان مدرس

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
مدرس شمال به جنوب پل همت (پل اول)
کد: ۵۳-۸

مدرس شمال به جنوب پل همت (پل اول)

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۴۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۵٫۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج غرب به شرق پیشانی پل فردیس
کد: ۲۳-۷

تهران کرج غرب به شرق پیشانی پل فردیس

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت
کد: ۱۹-۷

تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی همت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۷۰ * ۶۲۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۰۳٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
تهران کرج شرق به غرب مقابل روشنایی ۱۹۹
کد: ۱۵-۷

تهران کرج شرق به غرب مقابل روشنایی ۱۹۹

 • ابعاد (سانتیمتر) :۲۰۰۰ * ۸۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۱۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان ستارخان غرب به شرق قبل از باقرخان
کد: ۱۲۴-۸

خیابان ستارخان غرب به شرق قبل از باقرخان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران جنوب به شمال پمپ بنزین گیشا
کد: ۳-۱۱۸-۸

چمران جنوب به شمال پمپ بنزین گیشا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۶۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
چمران قبل از همت تقاطع ملاصدرا
کد: ۱۱۶-۸

چمران قبل از همت تقاطع ملاصدرا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
آیت الله کاشانی غرب به شرق ابتدای اباذر
کد: ۱۱۰-۸

آیت الله کاشانی غرب به شرق ابتدای اباذر

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان باقری جنوب به شمال نبش خیابان ۱۸۲
کد: ۱۰۶-۸

اتوبان باقری جنوب به شمال نبش خیابان ۱۸۲

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۷۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۱
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
نیایش غرب به شرق پل عابر علامه طباطبایی
کد: ۱۰۳-۸

نیایش غرب به شرق پل عابر علامه طباطبایی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
خیابان وحدت اسلامی تقاطع خیابان شوش
کد: ۹۸-۸

خیابان وحدت اسلامی تقاطع خیابان شوش

 • ابعاد (سانتیمتر) :۸۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
بعثت شرق به غرب روبروی ترمینال جنوب
کد: ۱-۹۴-۸

بعثت شرق به غرب روبروی ترمینال جنوب

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
کردستان نرسیده به خروجی حکیم
کد: ۱-۹۱-۸

کردستان نرسیده به خروجی حکیم

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جلال آل احمد زیرگذر تونل گیشا
کد: ۲-۹۰-۸

جلال آل احمد زیرگذر تونل گیشا

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
صیاد شیرازی شمال به جنوب پل رسالت
کد: ۲-۸۸-۸

صیاد شیرازی شمال به جنوب پل رسالت

 • ابعاد (سانتیمتر) :۹۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۲۷
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
امام علی بعد از پل سواره رو جانبازان
کد: ۸۶-۸

امام علی بعد از پل سواره رو جانبازان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام خرم رودی قبل از پل مرزداران
کد: ۸۲-۸

یادگار امام خرم رودی قبل از پل مرزداران

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
یادگار امام جنوب به شمال تقاطع فرحزاد
کد: ۸۱-۸

یادگار امام جنوب به شمال تقاطع فرحزاد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
حکیم شرق به غرب ورودی جنوبی برج میلاد
کد: ۷۹-۸

حکیم شرق به غرب ورودی جنوبی برج میلاد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۲۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۶
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
حکیم بعد از تونل - ورودی خرازی
کد: ۷۵-۸

حکیم بعد از تونل - ورودی خرازی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۷٫۵
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
جاده مخصوص بعد از دوربرگردان فرودگاه
کد: ۷۳-۸

جاده مخصوص بعد از دوربرگردان فرودگاه

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۲۰ * ۲۵۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان تهران کرج غرب به شرق پل ستاری
کد: ۷۱-۸

اتوبان تهران کرج غرب به شرق پل ستاری

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شیخ فضل الله غرب به شرق نرسیده با یادگار
کد: ۶۸-۸

شیخ فضل الله غرب به شرق نرسیده با یادگار

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۴۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۲
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
شریعتی جنوب به شمال پل سیدخندان
کد:

شریعتی جنوب به شمال پل سیدخندان

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت غرب به شرق ورودی المپیک
کد: ۳-۶۰-۸

اتوبان همت غرب به شرق ورودی المپیک

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۰۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۳۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت شرق به غرب تقاطع جنت آباد
کد: ۵۹-۸

اتوبان همت شرق به غرب تقاطع جنت آباد

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۸۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۵۴
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان همت غرب به شرق پل هروی
کد: ۵۷-۸

اتوبان همت غرب به شرق پل هروی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۶۰۰ * ۳۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
اتوبان مدرس شمالی بعد جردن
کد: ۵۱-۸

اتوبان مدرس شمالی بعد جردن

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۱۰ * ۳۱۰
 • مساحت (مترمربع) :۴۶٫۸
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید
مدرس شمال به جنوب پل شهید بهشتی
کد: ۵۴-۸

مدرس شمال به جنوب پل شهید بهشتی

 • ابعاد (سانتیمتر) :۱۵۰۰ * ۴۰۰
 • مساحت (مترمربع) :۶۰
 • تعرفه ماهانه :تماس بگیرید